Σχολιάστε

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 10-2-2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,ΔΙΑ ΤΟΥ Γ. Γ. ΑΥΤΗΣ .-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-2-2009

Με καθυστέρηση 17 μηνών από την έκδοση της υπ αρ. ΔΔ3412/5-10-2007 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως της μελέτης «βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης» και 11 μηνών από την έκδοση της υπ αρ. ΔΔ1131/2-4-2008 απόφαση της ίδιας ως άνω υπηρεσίας, περί ανακήρυξης οριστικού αναδόχου του ανωτέρω υποέργου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, που αφορά στο υποέργο αυτό.

Πέραν των γενικών διατυπώσεων της ανακοίνωσης περί ωφελιμότητας του εν λόγω έργου για το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, αυτή εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν το υποέργο και τα οποία είναι τα παρακάτω:

1.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η πληροφοριακή πινακίδα, που αφορά το εν λόγω υποέργο, τοποθετήθηκε ένα τουλάχιστον μήνα μετά την έναρξη εκτέλεσης του (γύρω στα Χριστούγεννα του 2008),σε τοποθεσία από την οποία δεν διέρχονται πεζοί λόγω ελλείψεως πεζογέφυρας (Χίλια-Δένδρα) και στην οποία το υποέργο παρουσιάζεται ως «βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης», ενώ σύμφωνα με τη μελέτη η επίσημη ονομασία του είναι «βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης», παραλείπεται δηλαδή η λέξη «οδικού».

2-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η σχεδιαζόμενη ασφαλτόστρωση του δασικού δρόμου β΄ κατηγορίας ,μήκους 10.003 χλμ., που συνδέει Χίλια Δένδρα με Εξοχή ,ενώ διαψεύδεται από την ανακοίνωση της Περιφέρειας, υπάρχει όμως στη σελίδα 11 της ανωτέρω εγκεκριμένης μελέτης, όπως και στην υπ αρ. πρωτ.826/29-1-2007 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,καθώς και στην ισχύουσα ιστοσελίδα του έργου www.seihsou.gr.

3.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Περιφέρεια δεν εκδίδει, διά του αρμοδίου της οργάνου, Απόφαση Μερικής Ανάκλησης της υπ αρ. ΔΔ3412/5-10-2007 απόφασης της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όσον αφορά το σκέλος της ασφαλτόστρωσης του παραπάνω δρόμου και αρκείται σε μη δεσμευτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις στον τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφερειας.

4-Σιωπά αναφορικά με τη προβλεπόμενη από τη μελέτη σκυρόστρωση του δασικού δρόμου β΄ κατηγορίας Γέφυρα Περαιβού-Μόνη Κοιμήσεως Θεοτόκου.

5.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί εγκρίθηκε η μελέτη για το παραπάνω υποέργο χωρίς να συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ποιος νόμος απαλλάσσει τα έργα δασικής οδοποιίας «κατασκευή νέων και βελτίωση υπαρχόντων δασικών δρόμων) από την υποχρέωση αυτή, τη στιγμή που ο εν ισχύ Ν.3208/2003 εντάσσει τα έργα δασικής οδοποιίας στην υποχρέωση σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

6.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Περιφέρεια Αττικής με την υπ αρ. πρωτ.ΠΕΧΩ8274/ΦΠΕΡ/07/6/07 Απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής υπαγάγει τη «Διαμόρφωση δασικής οδού που εξυπηρετεί ειδικές χρήσεις από πυροσβεστικά και λοιπά οχήματα πρώτης ανάγκης» στην υποκατηγορία 4 της β΄ κατηγορίας και επιβάλλει την σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί με την υπ αρ. ΔΔ3412/5-10-2007 απόφασης της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε μελέτη όπου δεν προσδιορίζεται το ακριβές μέγεθος των διαπλατύνσεων, αφού στη σελ. -8- της μελέτης αναφέρεται πως μετά τις διαπλατύνσεις οι δρόμοι θα έχουν ωφέλιμο καθαρό πλάτος 6 μέτρα και παρακάτω στη σελ.10 ότι θα έχουν ελάχιστο καθαρό πλάτος 6 μέτρων, χωρίς να αναφέρεται το μέγιστο όριο.

8-εν απαντά στο ερώτημα γιατί στο δασικό δρόμο β΄ κατηγορίας, Χίλια Δένδρα-Εξοχή, το κατάστρωμα του δρόμου, μετά τις διαπλατύνσεις έχει πλάτος από 9 έως 14,5 μέτρα.

9.-Δεν απαντά στο ερώτημα βάσει ποιου εγγράφου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή ποιας συνολικής μελέτης πυροπροστασίας αποφασίσθηκε οι διαπλατύνσεις να γίνουν πέραν των προβλεπομένων από το νόμο ορίων των 6 μέτρων (126386/10-6-66 απόφασης Υπ. Γεωργίας και υπ αρ. 41287/22-5-1973 αποφ. Υπ. Γεωργίας) και να φθάσουν να κυμαίνονται από 9 έως 14,5 μέτρα.

10.- Δεν απαντά στο ερώτημα πόσα δένδρα χρειάστηκαν να κοπούν για τις παραπάνω διαπλατύνσεις, αφού οι παράπλευρες απώλειες σε δένδρα δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο της εγκεκριμένης μελέτης.

11.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί η Περιφέρεια ενέκρινε με την εν λόγω μελέτη τη τοποθέτηση 74 συνολικά πινακίδων κατεύθυνσης, διαστάσεων 1,20μ Χ 0,60μ, στους δύο δασικούς δρόμους Χίλια Δένδρα –Εξοχή και Α. Τούμπα -Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, ήτοι 1 πινακίδας ανά 300 μέτρα, και αν αυτή η τοποθέτηση εξυπηρετεί ανάγκες πυροπροστασίας, δεδομένου ότι οι παραπάνω δρόμοι διασταυρώνονται ,πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αποκλειστικά με αντιπυρικές ζώνες.

12.-Δεν απαντά στο ερώτημα γιατί σε πολλά σημεία του έργου τα προϊόντα εκσκαφών και εκβραχισμών έχουν ριφθεί στα πρανή αντί να γίνει αποκομιδή τους, παρασύροντας και ξεριζώνοντας θάμνους και νεαρά δένδρα.

13.-Δεν απαντά στο ερώτημα ούτε διευκρινίζει εάν στο σκοπό του έργου ,σελ.2/33 της μελέτης, όπου προβλέπεται η βελτίωση συνθηκών προσπέλασης σε έργα δασικής αναψυχής ,η προσπέλαση αφορά τους πεζούς ή τα Ι. Χ. αυτοκίνητα

14.-Δεν απαντά στο ερώτημα πως θα διασφαλισθεί ή άλλως πως θα αποτραπεί το ενδεχόμενο κίνησης Ι.Χ. αυτοκινήτων στους διαπλατυσμένους και οδοστρωμένους δρόμους, που συνδέουν τους οικισμούς Πανοράματος, Χορτιάτη, Εξοχής με τη πόλη της Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες οδικής κυκλοφορίας και όχι πυρόσβεσης. Πως δηλ.. θα αποκλεισθεί η μετατροπή ,de facto,των δασικών δρόμων σε αστικούς αυτοκινητόδρομους.

ΕΠΕΙΔΗ η «Επιτροπή για τη προστασία του Σέιχ Σου» δημιουργήθηκε αυθόρμητα από πολίτες της Θεσσαλονίκης που έχουν βιωματική σχέση με το δάσος (ποδηλάτες, περιπατητές, δρομείς κ.λ.π.) και υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του δασικού του χαρακτήρα, ενάντια στις προσπάθειες αστικοποίησής του με κατασκευή εν δυνάμει αυτοκινητόδρομων.

ΕΠΕΙΔΗ για τη μεγάλη πυρκαγιά του 1997 ενοχοποιήθηκαν τα αεροπλάνα κατάσβεσης που άρχισαν να επιχειρούν 3,5 ώρες μετά την έναρξη της και δεν υπήρξε ουδεμία μομφή , είτε από τον τύπο της εποχής είτε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ,για ανεπάρκεια στον αριθμό ή στο μέγεθος των δασικών δρόμων, και δικαιολογημένα αφού το Σέιχ Σου διαθέτει 107 χλμ. δασικών δρόμων.

ΕΠΕΙΔΗ τα πυροσβεστικά οχήματα εκ κατασκευής κινούνται χωρίς πρόβλημα σε χωματόδρομους και δεν χρειάζονται οδοστρωμένους (είτε με χαλίκι ,είτε με άσφαλτοτάπητα) δρόμους.

ΕΠΕΙΔΗ οι αυτοκινητόδρομοι προσελκύουν κάθε είδους καταπατητές και επίδοξους εμπρηστές ,η κατασκευή δυνάμει αυτοκινητόδρομων στο Σειχ Σου ανοίγει το δρόμο σε αστικοποιήση και καταπάτηση του περιαστικού δάσους ,που είναι και ο μοναδικος πνεύμονας της πόλης μας.

ΕΠΕΙΔΗ η πόλη της Θεσσαλονίκης απομονώθηκε από το δάσος λόγω της κατασκευής της περιφερειακής οδού και την καταστροφή όλων των πεζογεφυρών, που τη συνέδεαν με το Σέιχ Σου(πλην των πεζογεφυρών των Συκεών και της Α.Τούμπας) διαπιστώνουμε με θλίψη, ότι κανένα από τα εκτελούμενα έργα δεν προβλέπει κατασκευή πεζογεφυρών, που θα επανασυνέδεαν όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης με το περιαστικό της δάσος και θα εξασφάλιζαν φιλική προς το περιβάλλον πρόσβαση σε αυτό των πολιτών (με ποδήλατα ή πεζή) και όχι με ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

ΕΠΕΙΔΗ από τη μόνη εγκατάλειψη με την οποία απειλείται το Σέιχ Σου είναι η εγκατάλειψή του από τους χιλιάδες περιπατητές, ποδηλάτες και δρομείς, που καθημερινά οργώνουν το δάσος από άκρη σε άκρη και θα επέλθει μετά βεβαιότητας με την επέλαση των Ι.Χ. αυτοκινήτων ,που θα σπεύσουν να εκμεταλλευθούν τους βολικούς και φιλικούς προς αυτά διαπλατυσμένους και οδοστρωμένους δασικούς δρόμους, για τις ακόρεστες ανάγκες τους για συνεχή κυκλοφορία.

ΕΠΕΙΔΗ είμαστε αντίθετοι μόνο στο έργο «βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης», που απειλεί με καταστροφή το δασικό χαρακτήρα του Σειχ Σου ,παραδίδοντάς το βορά στις ακόρεστες ανάγκες οδικής κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των συνεπακόλουθων καταπατήσεων και εμπρησμών και χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του δασικού του χαρακτήρα (αναδασώσεις, υδρονομικό δίκτυο, πρόληψη πυρκαγιών κ.λ.π.).

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΑΜΕ:

Τον άμεσο τερματισμό των εκτελούμενων έργων δασικής οδοποιίας στο Σειχ Σου. Την αποκατάσταση του τοπίου με την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών και εκβραχισμών, καθώς και των αποξηραμένων κομμένων δένδρων και κλαδιών. Ενίσχυση του δασικού χαρακτήρα του Σέιχ Σου με αναδασώσεις ουσιαστικές ,περίφραξή του και εντατικοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης. Κατασκευή πεζογεφυρών για τη διευκόλυνση της οικολογικής πρόσβασης στο περιαστικό δάσος των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: