Σχολιάστε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

logo-biodiversityFINALE.resized128

Ολοι έχουμε ακούσει για το εμπόριο ρύπων ,δηλαδή για τη δυνατότητα των εταιρειών να αγοράζουν δικαιώματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, από τα διεθνή χρηματιστήρια ,όπως και για την αποτυχία αυτού του συστήματος στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ήταν και ο διακηρυγμένος στόχος του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
Φαίνεται όμως, ότι το πάθημα δεν γίνεται μάθημα τουλάχιστον στην περίπτωση της Ευρωπαικής Ενωσης,η οποία από το 2015 σκοπεύει να επεκτείνει το αποτυχημένο ,αλλά οικονομικά προσοδοφόρο, μοντέλο της εμπορίας ρύπων ,στον τομέα της βιοποικιλότητας.
Το νέο εμπόριο θα μπορούσε να ονομασθεί εμπόριο δικαιωμάτων καταστροφής της βιοποικιλότητας και στοχεύει στην υποκατάσταση ενός οικοτόπου που καταστράφηκε εξαιτίας ενός «αναπτυξιακού» έργου ,από μία άλλη έκταση ,κάπου αλλού,την οποία ο επενδυτής-εργολάβος θα υποσχεθεί ,ότι θα μεταμορφώσει σε νέο οικότοπο,παρόμοιο με αυτόν ,που κατέστρεψε!
Η νομοθετική πρωτοβουλία τιτλοφορείται no net loss initiative (NNLI) και προβλέπει τη δημιουργία τραπεζών βιοποικιλότητας (biodiversity banking) ,που θα πωλούν δικαιώματα – άδειες καταστροφής της βιοποικιλότητας σε ορισμένο γεωγραφικά τόπο,ενώ με τις εισπράξεις θα χρηματοδοτούνται έργα δημιουργίας οικοτόπων «ομοειδών» με αυτούς, που καταστράφηκαν,σε άλλη περιοχή!!!
Ηδη στη Βρεττανία λειτουργεί η πρώτη “περιβαλλοντική τράπεζα”
Παρακάτω παρουσιάζεται σε ελεύθερη μετάφραση κείμενο υπογραφών κατά των σχεδίων εμπορίου δικαιωμάτων καταστροφής της βιοποικιλότητας ,που υπογράφουν περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο.

“Τhis statement is open for signatures from organizations, groups, networks, associations, collectives! To sign up please send an email to: nobiodiversityoffsets@gmail.com

Παντού στον κόσμο ,τα οικοσυστήματα απειλούνται από τις στρατηγικές επενδύσεις σε οδικά δίκτυα,υποδομές,εξορυκτικές δραστηριότητες,δασικές εκμεταλλεύσεις,μονοκαλλιέργειες.Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια επιφέρουν αλλαγές στη χρήση γης,μετατροπή των δασικών εκτάσεων σε βιομηχανικές ζώνες, ενώ στο όνομα της ενεργειακής ασφάλειας αναπτύσσεται σε μεγάλη κλίμακα η εξόρυξη τόσο των συμβατικών ,όσο και των μη συμβατικών καυσίμων (σχιστολιθικό φυσικό αέριο.)
Για τη διευκόλυνση υλοποίησης αυτών των σχεδίων κράτος και ιδιώτες αναπτύσσουν μηχανισμούς «αναπλήρωσης» της καταστροφής ,που προκαλούν τα μεγάλα έργα στο περιβάλλον.Αυτοί οι μηχανισμοί επιδεινώνουν τη κατάσταση και μετατρέπουν τη φύση σε εμπόρευμα.
Αυτός είναι ο λόγος που οι οργανώσεις που υπογράφουν τη παρούσα διακήρυξη προειδοποιούν ενάντια στα αποτελέσματα αυτής της ψευδο-λύσης και αρνούνται τους μηχανισμούς «αναπλήρωσης» της απώλειας της βιοποικιλότητας.
Η «αναπλήρωση» απώλειας της βιοποικιλότητας ,είναι η υπόσχεση να αντικατασταθεί μια συγκεκριμένη έκταση της φύσης που καταστράφηκε ,με μια άλλη έκταση κάπου αλλού.Οπως και στην περίπτωση της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ,έτσι και στην περίπτωση της «αναπλήρωσης» της απώλειας της βιοποικιλότητας,όλα βασίζονται στις γνωματεύσεις «ειδικών» ,που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ένα κομμάτι του πλανήτη ,μπορεί να υποκατασταθεί από ένα άλλο.
Ποιος επωφελείται από το έγκλημα;
Η υιοθέτηση της λογικής των «αναπληρώσεων» επιτρέπει και ενθαρρύνει την καταστροφή του περιβάλλοντος σε κάποιο σημείο του πλανήτη,αφού ένα νέο οικοσύστημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάπου αλλού.
Με αυτό τον τρόπο,οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις καταστροφικές για το περιβάλλον επενδύσεις τους σαν οικολογικές.Επί πλέον ανοίγει ο δρόμος για νέους μεσάζοντες : σύμβουλοι αξιολόγησης βιοτόπων,τράπεζες αγοράς και πώλησης δικαιώματων στη καταστροφή βιοτόπων,χρηματιστές που κερδοσκοπούν πάνω στο «πράσινο κεφάλαιο»…
….Και όλα αυτά γίνονται με τη στήριξη των κυβερνήσεων ,που θεσμοθετούν το εμπόριο ρύπων και καταστροφής της βιοποικιλότητας από τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.
Οι «αναπληρώσεις» δεν εμποδίζουν την απώλεια της βιοποικιλότητας

Η φύση είναι μοναδική και περίπλοκη.Είναι αδύνατο να μετρήθεί η βιοποικιλότητα και είναι ψέμα η υπόθεση ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε την έκταση ,που έχει καταστραφεί.Τα νέα οικοσυστήματα θα χρειασθούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια για να φθάσουν στο επίπεδο του κατεστραμμένου .
Η καταστροφή ενός οικοσυστήματος δεν αναπληρώνεται από τη δημιουργία ενός «δίδυμου» οικοσυστήματος κάπου αλλού ,για τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί και ζουν στη περιοχή του κατεστραμμένου οικοσυστήματος ,αφού επηρεάζεται η καθημερινότητά τους,οι οικονομικές τους δραστηριότητες,η ποιότητα ζωής ,ο ελεύθερος χρόνος , η αναψυχή και η κουλτούρα τους.
Η «αναπλήρωση» της βιοποικιλότητας θα επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας
Πολλά παραδείγματα αποδεικνύουν πως η θεωρία της «αναπλήρωσης» επιταχύνει την εξάντληση των φυσικών πηγών και παραβιάζει τα δικαιώματα των τοπικών κοινωνιών να προστατεύουν και να διαχειρίζονται τα δημόσια αγαθά.Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ο νέος δασικός κώδικας της Βραζιλίας επιτρέπει στους επενδυτές να καταστρέφουν τα δάση ,με την υποχρέωση να αγοράσουν από το κράτος «ομόλογο περιβαλλοντικής προστασίας»,το οποίο μπορεί να πωληθεί στο «πράσινο» χρηματιστήριο,που πρόσφατα δημιουργήθηκε στη χώρα αυτή.
Η νομοθεσία της Ευρωπαικής Ενωσης για την «αναπλήρωση» της βιοποικιλότητας ,γνωστή με την ονομασία «πρωτοβουλία για μηδενική απώλεια»,καταργεί το σύνολο της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων έχουν ήδη ενσωματώσει την «αναπλήρωση» απώλειας βιοποικιλότητας και χρηματοδοτούν επενδύσεις ,που καταστρέφουν το περιβάλλον.

Είναι αδύνατο να αναπληρωθεί η καταστροφή που επιφέρουν στο περιβάλλον τα μεγάλα έργα υποδομών και οι εξορυκτικές δραστηριότητες.Αφού καταστραφεί ένα οικοσύστημα,δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο κάπου αλλού.Εάν η «αναπλήρωση» συνοδεύεται και με αγοραπωλησία πιστωτικών μονάδων καταστροφής της βιοποικιλότητας,όπως συμβαίνει με το διοξείδιο του άνθρακα ,ο δρόμος είναι ανοιχτός για τη κερδοσκοπία των χρηματιστηρίων ,που απειλεί τη φύση,αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών ,που εξαρτώνται από αυτήν.
Επτά (7) χρόνια εμπορίου δικαιώματων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (εμπόριο ρύπων) δεν μείωσαν τις εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα.
Να μην επιτρέψουμε στο εμπόριο «αναπλήρωσης»της απώλειας της βιοποικιλότητας να ανοίξει το δρόμο σε καταστροφές ,που σε άλλη περίπτωση θα είχαν χαρακτηριστεί παράνομες ή αντίθετες με τα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος.
Για αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια θεσμοποίησης της «αναπλήρωσης» της απώλειας της βιοποικιλότητας ,που θα δημιουργούσε νέεες αγορές μετατρέποντας τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε εμπορεύματα.”
Ολο το κείμενο στα αγγλικά
http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/
και στα Γαλλικά
http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/francais/

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: